ръст

ръст
същ. - височина, бой, човешки бой, големина, размер
същ. - растеж, нарастване, развитие

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • еба — да си еба майкята ругатнята спрямо собственото АЗ в Резервата се използва вместо клетва и уверение в собствената честност, може да се чуе следната реплика между подрастващи: Верно ли бе? А псувни са! (т. е. закълни се!, със същия смисъл се… …   Речник на Северозападния диалект

  • бой — същ. удар, побой, малтретиране, пердах, лобут, паяк, тупаница, лупаница същ. битка, бран, сражение, стълкновение, борба, среща, схватка, война, свада същ. ръст, височина, стан, големина същ. борене същ. преборване същ. ка …   Български синонимен речник

  • висина — същ. височина, висота, издигнатина същ. възвишение, бърдо, хълм, рид, планина същ. стан, ръст, големина …   Български синонимен речник

  • височина — същ. висота, висина, издигнатина същ. възвишение, бърдо, хълм, рид, планина същ. стан, ръст, големина същ. кота, връх същ. тоналност, тон същ. могила, баир …   Български синонимен речник

  • възправен — гл. изправен, издигнат, с цял ръст, застанал, източил се, прав …   Български синонимен речник

  • нарастване — същ. увеличение, уголемяване, развитие, развиване, растеж същ. покачване, повишаване, повишение същ. ръст същ. увеличаване, прираст същ. разширяване, усилване …   Български синонимен речник

  • нисък — прил. малък на ръст, малък на бой, невисок, дребен, малък прил. набит, як, здрав прил. недостатъчен, оскъден, ограничен прил. тих …   Български синонимен речник

  • развитие — същ. растеж, прираст, разрастване, ръст, разрастък същ. подем, просперитет, процъфтяване, цъфтеж, напредък, размах, успех, усъвършенствуване, прогрес, разцвет същ. еволюция, история, процес, развой, движение, ход, течение същ. динамика същ.… …   Български синонимен речник

  • развой — същ. развитие, растеж, прираст, разрастване, ръст, разрастък същ. подем, просперитет, процъфтяване, цъфтеж, напредък, размах, успех, усъвършенствуване, прогрес, разцвет същ. еволюция, история, процес, движение, ход, течение същ. разгръщане,… …   Български синонимен речник

  • растеж — същ. развитие, прираст, разрастък, разрастване, нарастване, увеличение, наедряване, размножение същ. подем, напредък, просперитет, цъфтеж същ. ръст същ. растене, поникване, прорастване, кълнене, покълване същ. увеличаване …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”